Skolens værdigrundlag

Mission

Sydkystens Privatskole vil være områdets mest attraktive boglige uddannelsesinstitution for 0. til 9. klassetrin med forberedelse til det videre uddannelsesforløb.

Vision

Sydkystens Privatskole ønsker at være en holdningsskole, som gør en positiv forskel i elevens liv. Undervisningen skal være inspirerende med et samspil mellem traditionelle og it-baserede læremedier.

Skolens mål

Vi vil lære vores elever  almen dannelse.

Eleverne skal tilegne sig så gode kundskaber, som evner og modenhed rækker til. Foruden den eksakte viden lægges der vægt på, at eleverne får alsidigt indblik i dansk og europæisk kulturarv.

Vi lægger endvidere vægt på boglige kundskaber, hvorfor undervisningen til og med 9. klasse koncentrerer sig om dansk, regning/matematik, naturfag, fremmedsprog og kulturfag. Vi skaber ydermere indsigt i forskellen mellem politik, kultur og religion.

 

 

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk