Årsplan for billedkunst 1. klasse

Fagets formål:
Formålet med undervisningen i billedkunst er iflg. Fælles Mål 2009:
Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel.
Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder:
Se trinmål ved højre spalte.
 
Temaer i undervisningen:
Form alfabetet
Grundlæggende tegnefærdigheder
Tegnediktater
Farveforståelse
Pelikaner
Årstiderne
Årets højtider
 
Undervisningsmaterialer:
Papir
Pap
Farver
Tusser
Blyant
Viskelæder
Sakse
Lim
Maling
Kridt
Pensler
Fotokopier af billeder
 
Undervisningsmetoder:
I undervisningen vil der blive brugt flere metoder, til at udvikle og fremhæve elevernes billedkundskaber. Eleverne skal lytte, læse, se, føle, samarbejde og udforske deres kreativitet. Dette vil fremmes gennem vores udvalgte emner. Eleverne vil, hermed blive motiveret til billedkunst, fra flere vinkler, der kan udvide deres horisont for kunst.
 
Lektier:
Der vil ikke være lektier, dog kan eleverne blive bedt om at tage noget med.
 
Evaluering og kvalitetssikring:
Billedkunst er et kreativt fag, hvor alle elever har deres individuelle kundskaber. Hver elev, kan bidrage, kreere noget kreativt og kunstnerisk. Jeg vil løbende have en dialog med eleverne om deres produkter og deres deltagelse i undervisningen. Eleverne skal kunne genfortælle arbejdet med de respektive temaer og have forståelse for de emner vi har arbejdet med. Igennem året laver eleverne deres egen billedkunstbog med eksempler fra årets temaer.
 
Der tages forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk