Årsplan dansk 1. klasse

Mål for undervisningen:  
Fagets formål

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.
Stk. 2.
Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.
Stk. 3.
Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Temaer i undervisningen

Eventyr
Børns fantasier og drømme
Gåder
Filmatiserede bøger/historier
Historier om dyr
Røvere og helte

Mål for undervisningen: 

I år arbejder vi videre med læsningen, skrivning, afkodning, talesprog samt stavning. Børnene skal stifte bekendtskab til følgende:

At læse alderssvarende tekster
At udtrykke sig klart og tydeligt mundtligt
At skrive og kende forskel på store og små bogstaver
At kende bogstaverne ved navn, form og lyd.

Hvad angår skrivning og stavning er målet, at det træner deres stavning af ord, så de lærer at skrive deres egne små historier.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Undervisningsmateriale

• Den første læsning arbejdsbogen og læsebogen
• Stavevejen
• Sikker stavning 2.klasse
• Min første danskbog
• Ordtræning
• Skråskrift hæfte

Undervisningsmetoder

Eleverne skal lære at lytte til hinanden og samarbejde ud fra stillet opgaver. De skal læse op af læsebogen, og samtidig lære at lytte til deres klassekammeraters eller min oplæsning. Her vil vi bruge materialet ”Den første læsning læsebogen” og ”Den første læsning arbejdsbogen”.

”Stavevejen” er med til at udvikle staveprocessen, da den indeholder små diktater og opgaver hvor eleverne bliver opmærksomme på forskellige staveprocesser.

Med ”Sikker stavning” træner eleverne i store og små bogstaver, lyd baseret stavning og diktater.

Vi kommer også til at arbejde videre med bogstaverne i ”Min første danskbog”. Eleverne vil i løbet af skoleåret stifte bekendtskab med et ”skråskrift hæfte”, hvor de skal lære at skrive sammenhængende skrift.

Status og evalueringsformer:  

Lektier

Der vil være læsning for ca. fra dag til dag. Til tider vil der være andre lektier for i form af opgaver i de nævnte arbejdsbøger og små skriftlige opgaver.

Evaluering og kvalitetssikring

Eleverne bliver løbende evalueret ved hjælp af diktater, læse tests og mindre skriftlige opgaver.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk