Årsplan engelsk 1. klasse

Mål for undervisningen:  
Årsplan 1. klasse Engelsk

Fagets formål 
Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder på begynder niveau. Hermed, at de bliver introduceret til faget engelsk, så eleverne bliver motiveret til, at udvikle deres bevidsthed om sprog og sprogtilegnelser.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Der er ingen trinmål for engelsk i 1. klasse, hermed arbejder vi hen imod trinmålene for engelsk efter 4. klasse.
Temaer i undervisningen
•    Hello
•    My body
•    My family
•    My classroom
•    Animals
•    The sea
•    Toys
•    Food
•    My holiday
•    Christmas
•    Easter
•    Happy Birthday

Undervisningsmateriale
Vi skal bruge følgende bøger: English adventure A og Break First round.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Undervisningsmetoder
I undervisningen vil der blive brugt flere metoder, til at udvikle og fremhæve elevernes engelske kompetencer. Hermed, vil disse metoder blive brugt; tavlen, lege, lytte, samarbejde i grupper og individuel arbejde. 

Status og evalueringsformer:  

Evaluering og kvalitetssikring

Eleverne vil blive vurderet på deres mundtlige fremførelse i engelsk timerne og deres skriftlige arbejde. Da eleverne, stadig udvikler deres sproglige kompetencer, vil deres færdigheder blive evalueret indirekte hen i mod slut målene af læreren

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk