Årsplan for natur/teknik 1. klasse

Fagets formål
(uddrag fra faghæfte: Natur/teknik)
Eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv (Fælles Mål stk.1).
 
Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser m.v. og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde (stk.2).
 
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed for miljøet som baggrund for engagement og handling (stk.3).
 
Trinmål efter2. klassetrin
Den nære omverden
 • Kunne forbinde årstiderne med vigtige begivenheder i naturen.
 • Eleverne skal kunne sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse.
 • Undersøge ændringer af stoffer og materialer fra dagligdagen, herunder is der smelter, vand der fryser, vand der fordamper og sukker der opløses.
 • Undersøgelse af hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd.
 • Kende til menneskets sanser og enkle regler for sundhed.
 
Den fjerne omverden
 • Kende udvalgte eksempler på menneskers levevilkår i andre dele af verden.
 • Kende til kategorier af dyr, herunder vilde dyr, husdyr, kæledyr, fortidsdyr og fantasidyr.
 
Menneskets samspil med naturen
 • Tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab.
 • Give eksempler på ressourcer, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer, elektricitet og affald.
 
Arbejdsmåder og tankegange
 • Formulering enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser.
 • Opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter.
 • Anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort.
 • Eleverne skal kunne ordne resultater og erfaringer på forskellige måder.
 • Formidling af resultater og erfaringer med relevant fagsprog på forskellige måder, ved fortælling, tegning, udstilling eller fremvisning.

Temaer i undervisningen

Årstiderne
Sanserne
Kroppen
Vand
Tingfinder
Affald
Dyr
Børns levevilkår i andre lande
 

Undervisningsmateriale

Regnbuen 1+2, Geografforlaget (er i klassen)
Supplerende materiale: Læseraketten, affald.dk
 
Undervisningsmetode
 
Eksperimentel/undersøgende undervisning, tavleundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde.
 
Afleveringer/lektier
Enkelte opgaver skal laves hjemme.
 

Evaluering

Hvert emne afrundes med en opgave, der løses i klassen.

 
Der er taget udgangspunkt i Formål for faget Natur/teknik, Folkeskolens formålsparagraf samt trinmål for faget natur/teknik efter 2. klassetrin, Fælles mål 2009, Natur/teknik, faghæfte 13 samt Forenklede Fælles Mål 2014, Undervisningsministeriet.
 
Der tages forbehold for ændringer.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk