Årsplan religion 1. klasse

Mål for undervisningen:  
Fagets formål:

”Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser.”

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Temaer i undervisningen:

Igennem undervisningen vil vi blandt andet arbejde med følgende emner:
 
Tro og tanker
Fortællinger om Jorden
Hellige bøger
Ur-Historien
Stamfædre
Højtider
Troens huse
Traditioner

Undervisningsmateriale:

- Under samme himmel 1

Undervisningsmetoder:

Jeg vil læse højt for eleverne fra ”Under samme himmel” samt børnebiblen. Ydermere vil vi snakke om de historier/tekster, der bliver arbejdet med.
Vi skal også se nogle kortfilm.

Andet:  
Lektier:

Der vil som første udgangspunkt ikke være lektier i dette fag, på dette klassetrin.

Evaluering og kvalitetssikring:

I løbet af året vil jeg evaluere eleverne via spørgsmål.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk