Årsplan engelsk 2. klasse

Det bør noteres at engelsk først er obligatorisk fra 3. klasse i folkeskolen.
 
”Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle”
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder:
 
Undervisningen er rettet imod, at eleverne opnår en sprogforståelse for faget engelsk. Eleverne skal i skoleåret blive fortrolige med familie, dyr, farver, mad, tøj, kropsdele og den anderledes kultur. Igennem en masse sproglige lege skal eleverne blive i stand til at sige og huske mindre sætninger.

Aktiviteter:
Hovedvægten vil ligge på det mundtlige arbejde med udgangspunkt i opgavehæfterne
Emneområderne vil være dagligdags, virkelighedsnære og ofte bekendte.
Kommunikationslege (spørgsmål og svar)
Skriftligt arbejde med ord

Faglige mål:

Eleverne kan forstå nogle få sætninger
Eleverne får en fornemmelse for sproget – almen sætningsopbygning
Eleverne opbygger et lille ordforråd – hvoraf en del vil være passivt
Eleverne kan udtale de gngse engelske fonemer og gøre sig forståelige
 
Temaer i undervisningen:
 
I løbet af året vil eleverne blive præsenteret for følgende temaer:
 
My body
Animals
Numbers
Food
My house
My clothes
Halloween
Christmas
Easter

Undervisningsmateriale:

English Adventure
Break
Let´s do it

Undervisningsmetoder:
Vi vil forbinde leg med læring ved at spille, synge og lave sjove opgaver /lege. Børnene vil også få små grammatik øvelser i løbet af året. Der vil ligeledes blive brugt tavleundervisning, tv, computere og lytteøvelser.

Lektier:
Lektiemængden vil ikke være stor, da faget stadig er forholdvis nyt.
 
Evaluering og kvalitetssikring:
En måde at evaluere undervisning og elevernes fremgang, vil blive gjort igennem små simple grammatikøvelser, samt lege, der vil ligeledes blive lavet evalueringark efter hvert emne.
 
Der tages forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk