Årsplan historie 2. klasse

Mål for undervisningen:  
Formål samt centrale kundskabs- og færdighedsområder
Se venligst trin- og slutmål i højre spalte under Fælles mål.

Temaer i undervisningen
Istiden, Stenalderen (Ertebøllefolket), Vikingetiden, tidstavlen.

Undervisningsmateriale historie
Børnenes Danmarkshistorie, Gyldendal (istiden, stenalderen, vikingetiden)

Børn i Danmarks historie 1592
Cecilie, Tyge og Jørgen på Uraniborg.
Vi skal lære om Tycho Brahe og hans familie.

Evt. tur til Planetariet: Tycho Brahe afslutning.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Undervisningsmetoder
Undervisningen (1 lektion pr. uge pr. fag, i alt 2) vil veksle mellem højtlæsning af fag- og skønlitteratur, tegning, tavleundervisning, samtale, besvarelse af arbejdsspørgsmål, visning af film, afspilning af fortællinger samt rollespil. Vi taler om kilder og arbejder os kronologisk frem. Vi vil tale meget om forskellen på fortid og samtid. Tegninger vil blive hængt op. Vi skal lege diverse lege, evt. forsøge at udforme vores eget spil eller få idéer til nye spil. Eleverne vil få meget hjælp til besvarelser i arbejdsbogen.

Fælles undervisningsforløb:  
Lektier
Der vil sjældent være lektier til faget.
Men hvert emne vil afsluttes med en lille "prøve" evaluering

Evaluering og kvalitetssikring
Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen samt rettelser i arbejdsbogen.

Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk