Årsplan idræt 2. klasse

Mål for undervisningen:  
Årsplan for idræt i 2.A og 3.A i skoleåret 2015/2016

2.klasse og 3.klasse har 2 idrætstimer sammen hele skoleåret.
Ifølge fælles mål skal der arbejdes med flg. 3 centrale kundskabs og færdigheds områder:

• Kroppens og dens muligheder
• Idrættens værdier
• Idrætstraditioner og kulturer

Formål for idrætsundervisningen:
Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med andre. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

Indhold:
Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination gennem idrætslige handleformer. I begyndelsen af forløbet vil der fortsat vær opmærksomhed på, at opnå sikkerhed i de motoriske færdigheder, fx træning af balance, kast og modtagning med forskellige boldtyper og rytmiske bevægelser i overensstemmelse med musikken. Undervejs i forløbet skal disse automatiserede færdigheder indgå som naturlige elementer i fysisk bevægelse. Der skal bruges tid på systematisk at øve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter, fx holdspil, leg, dans og opvarmning. Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres højt. For at tilgodese elevernes forskellige fysiske udviklingstrin skiftes der mellem forskellige aktiviteter, ligesom der arbejdes i varierende gruppestørrelser. Undervisningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne i stigende grad udvikler indsigt i og ansvar for egen rolle i forhold til fællesskabet. Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes forståelse for idrætskulturens mangfoldighed.
Skolen vil i løbet af året have et par dage hvor hele skolen har fokus på motion og kost. Ligeledes holder skolen motionsløb op til efterårsferien. 

Vi vil beskæftige os med følgende områder i løbet af året:

* Styrke/kropsstamme/ koordinationsøvelser (trillebør, balance)
*Boldbasis (langbold, rundbold, fodbold, håndbold, basket, høvdingebold osv.)
*Atletik (løb, spring, kast, evt. orienteringsløb)
*Grundlæggende samt rytmisk bevægelse (løbe, hinke, hoppe, kaste, sparke, klatre, danse osv)
* Nye/gamle lege 
*Afspænding/massage

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk