Årsplan natur/teknik 2. klasse

Fagets formål
(uddrag fra faghæfte: Natur/teknik)
Eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv (Fælles Mål stk.1).
 
Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser m.v. og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde (stk.2).
 
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed for miljøet som baggrund for engagement og handling (stk.3).
 
Trinmål efter 2. klassetrin
Den nære omverden
Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper.
Kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året.
Kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst.
Kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever.
Kunne forbinde årstiderne med vigtige begivenheder i naturen.
Undersøge enkle forhold vedr. vejret (temperatur og nedbør).
Beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet.
Kende enkle kort, enkle signaturer og verdenshjørnerne.
 
Den fjerne omverden
Kende udvalgte dyr og planter fra andre verdensdele.
Fortælle om hvordan dyr præsenteres i medier og reklamer.
Kende udvalgte eksempler på menneskers levevilkår i andre dele af verden.
Kende signatur for land, så, hav og bjerg ved brug af atlas og kort.
Fortælle om årstider, sol og måne samt ændringer i længde på dag og nat.
 
Menneskets samspil med naturen
Tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab.
 
Arbejdsmåder og tankegange
Formulering enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser.
Opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter.
Anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort.
Eleverne skal kunne ordne resultater og erfaringer på forskellige måder.
Formidling af resultater og erfaringer med relevant fagsprog på forskellige måder, ved fortælling, tegning, udstilling eller fremvisning.
 
Temaer i undervisningen
Årstiderne
Dyr og planter i den nære natur
Kroppen
Universet
Beskrivelse af lokalområdet
Dyr fra andre verdensdele (Regnskoven)
Børns levevilkår i andre lande
 
Undervisningsmateriale
Regnbuen 1+2, Geografforlaget
Materiale fra www.regnskoven.dk
Naturskolens træer og Naturskolens vilde planter (i-bog fra EMU.dk)
Supplerende materiale: Læseraketten, små faghæfter om planter
 
Undervisningsmetode
Eksperimentel/undersøgende undervisning, tavleundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde.
 
Afleveringer/lektier
Enkelte opgaver skal laves hjemme.
 
Evaluering
Fremlæggelser i forbindelse med emnet Regnskovens dyr
Hvert emne afrundes med en opgave, der løses i klassen.
 
 
Der er taget udgangspunkt i Formål for faget Natur/teknik, Folkeskolens formålsparagraf samt trinmål for faget natur/teknik efter 2. klassetrin, Fælles mål 2009, Natur/teknik, faghæfte 13 samt Forenklede Fælles Mål 2014, Undervisningsministeriet.
 
Der tages forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk