Årsplan regning 2. klasse

Mål for undervisningen:  

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.
Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  

I undervisningen vil der blive brugt flere metoder, til at udvikle og fremhæve elevernes matematiske kompetencer. Hermed, vil disse metoder blive brugt; tavlen, lege, samarbejde i grupper og individuel arbejde.

Vi bruger følgende bøger:
Sigma for anden 
Regnetimen 2
Jeg lære gangetabellen

Ekstra bøger:
Talnokken 3

Fælles undervisningsforløb:  

•    Addition
•    Tocifret + encifret tal
•    Tocifret + tocifret tal
•    100 + tocifrede tal
•    Sum af 3 tocifrede tal
•    Sum af 3 trecifrede tal
•    Addition talområdet 0 – 1000
•    Subtraktion
•    Tocifret – etcifret tal
•    Tocifret – tocifret tal
•    Differens mellem 2 trecifrede tal
•    Multiplikation
•    Indenfor tabellerne 1 – 10
•    Cifrenes plads
•    Geometri

Status og evalueringsformer:  

Eleverne vil blive observeret og testet løbende både mundtligt og skriftligt.

Andet:  

Der vil være lektier dagligt, samt at der skal øve gangetabeller derhjemme.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk