Årsplan religion 2. klasse

Fagets formål
 
Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.
Stk. 2.
Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser.
Stk. 3. 
Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 
Se venligst trinmålene i højre spalte.
 
Temaer i undervisningen
 
Vi vil arbejde med følgende temaer:
Symboler
Bibelske fortællinger
Nye år
Det rigtige liv
Spiseregler
Jesus
Engle
 
Undervisningsmateriale
 
Under samme himmel
 
Undervisningsmetoder
 
Undervisningen i religion foregår 1 time hver uge. Jeg vil læse op fra bogen og tale med eleverne om det der står, og hvad der er på billederne. Ofte vil eleverne skulle tegne til, det vi har talt om. Til tider vil der også blive uddelt kopi ark, som eleverne skal arbejde med i timen.
 
Evaluering og kvalitetssikring
 
Eleverne vil blive vurderet på deres engagement og deltagelse i timerne. De vil blive evalueret ved hjælp af små prøver i løbet af skoleåret.
 
Der er taget forbehold for ændringer i løbet af året.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk