Årsplan tysk 2. klasse

Mål for undervisningen:  
Fagets formål:

Vil påpege at tysk først er et obligatorisk fag fra 5.klasse.
Eleverne skal i år lære et helt nyt fremmedsprog. Formålet for tyskundervisningen i år vil blive at introducere eleverne for et nyt sprog. Eleverne skal lære ord, lyde, sproget i sig selv, samt at kunne sige små sætninger.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Temaer i undervisningen: 

Igennem året vil eleverne blive introduceret for nogle temaer: ”Familie”, ”Dyr”, ”Farver”, ”Mad” og ”Skole”. Temaerne vil styrke elevernes ordforråd. De har allerede kendskab til disse temaer fra dansk og engelsk. 

Undervisningsmateriale: 

Vi vil arbejde med bogen ”Spielerisch Vorschule” samt ”Spielerisch Kellermonster”
Disse bøger vil vi arbejde med i fællesskab, da bøgerne er på tysk. Bøgerne vil styrke ordforråd, og give en god begyndelse med sproget.

Undervisningsmetoder:

Vi vil arbejde i fællesskab, med højtlæsning og fælles gennemgang.

Andet:  
Lektier:

Lektiemængden vil være lav, da sproget er nyt, og jeg tilgodeser at eleverne løser opgaver i klassen. Med tiden vil eleverne lektier for. 

Evaluering og kvalitetssikring:
Igennem året vil jeg evaluere eleverne igennem forskellige lege og små opgaver. Frem mod sommer vil eleverne modtage en lille årsprøve.

Der vil blive taget forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk