Årsplan dansk 3.klasse

Mål for undervisningen:  
 
Fagets formål:

” Formålet med undervisningen i faget dansk er at eleverne skal blive dygtigere til at læse og skrive dansk. At eleverne får et grundlæggende kendskab til sproget og et begyndende kendskab til grammatik (herunder navneord, udsagnsord og tillægsord)
Samtidig med indlæring af sproget, arbejdes der med historier og digte, som giver et indtryk af dansk og nordisk litteratur og de forskellige genrer.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

• Udtrykke forståelse af det læste både mundligt og skriftligt
• Vide, hvad en sætning er og kende forskellige ordklasser
• Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst

Temaer:
 
Igennem skoleåret vil eleverne blive præsenteret for en række forskellige temaer:” Rim og remser, Færørene, eventyr og sagn, H.C. Andersen, Halfdan Rasmussen. Hemmelig lektie, Der vil også blive gjort plads og tid til sociale arrangementer som: Teaterture og udflugter (mere information følger)
 

Ud over disse temaer får de som de følgende år:

• Hemmelig lektie
• Boganmeldelse

Undervisningsmaterialer:

Digtning og dansk
Stav 3
Stavevejen 2
Skriv rigtigt
Den sikre læsning
Retstavningsøvelser
 
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
 
Undervisningsmetoder:

Der vil blive en del fælles gennemgang og individuelt grammatikarbejde, men gruppearbejde vil også indgå som en naturlig del af arbejdet med litteraturen.
Eleverne forsætter deres arbejde med computer blandt andet ved at deres boganmeldelser skal laves på computer.

Lektier:
 

Der vil være en del flere lektier end året før. Ligesom i 2. klasse vil der være læselektier for fra dag til dag. Eleverne får diktat mindst en gang om ugen, og de skal aflevere boganmeldelse cirka hver anden måned. Ligeledes vil vi arbejde med små stile i stil med Hemmelig Lektie.

Det forventes, at eleverne læser dagligt 20 minutter derhjemme.
 
Evaluering og kvalitetssikring:

Igennem hele skoleåret vil jeg give eleverne mindre prøver for at se om de fagligt er med. Dette vil bliver gjort igennem diktater, mindre afleveringer, gruppearbejde og fremlæggelser. De vil samtidig modtage feedback på deres mundtlige fremlæggelser såvel som deres afleveringer.
 

Der tages forbehold for ændringer i løbet af året.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk