Årsplan engelsk 3.klasse

Mål for undervisningen:  
Fagets formål:

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.
Stk. 2.
Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.
Stk. 3.
Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

Trinmålene er først gældende fra 4. klasse.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Temaer i undervisningen:

Vi vil bland andet arbejde med temaerne: ”Pirates”, ”Animals”, ”Transport”, ”Hobby”.

Undervisningsmateriale:

- First Choice for fjerde + øvehæfte (med lytteøvelser) (denne bog bliver brugt til efter jul)
- English 2000 (med lytteøvelser) (bliver brugt i det nye år)
- Let’s do it (bliver brugt i det nye år)
 

Andet:  
Undervisningsmetoder:

Jeg vil stadig holde fast i fælles gennemgang, samt tavleundervisning. I år vil der blive åbnet mere op for at arbejde i mindre grupper. I år har vi en del lytteøvelser, samt en god grundbog.

Lektier:

Der vil være lektier i form af læsning hjemme, samt enkelte grammatikopgaver.

Evaluering og kvalitetssikring:

Eleverne vil blive evalueret via små prøver, samt samtaler.

Der tages forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk