Årsplan historie 3.klasse

Fagets formål:
” formålet med undervisningen er som udgangspunkt i elevernes egne erfaringer, give dem viden om perioder, vigtige begivenheder og personer i Danmark og Nordens historie”
Centrale kundskabs- og færdighedsområder.
Temaer:
De skal bruge begreber som fortid, nutid, fremtid. Kunne fortælle om familie, slægt og fællesskaber.
 
Undervisningsmaterialer:
Vi arbejder med historiesystemet ”Indblik og udsyn”, der er bygget op omkring Fælles Mål 2009, historiekanonen og de overordnede læseplansdokumenter fra ministeret.
Systemet er kronologisk opbygget ud fra ønske om at styrke elevernes kronologiske overblik og forståelse for historiske sammenhæng.

Emner:

Det gamle Egypten
Kongen i Gudme

Materiale:
Indblik og udsyn
 
 
Undervisningsmetoder:
Til hvert emne er der nogle aktivitetsark, som skal hjælpe eleverne med at perspektiverer stoffet i bogen.
Ud over at der læses, snakkes, ses film, laves fx kort eller tidslinjer, vil der være en del gruppearbejde.
Timerne bliver krydret med Saxo- fortællinger, fx Harald Blåtand, Gorm den gamle og Vermund og Uffe.
Jeg vil benytte mig af jeg også har klassen i kulturhistorie, så nogle gange vil vi bruge begge ugens timer på historie, og andre gange kulturhistorie.
Der vil også blive plads til nogle sociale indslag som fx muserum ture mm.
 
Evaluering og kvalitetssikring:
Igennem hele skoleåret vil jeg vurdere eleverne med små prøver.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk