Årsplan for 3. klasse matematik

Fagets formål
 
Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.
Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Bemærk venligst, at trinmålene er gældende efter 6. klasse, så eleverne har fire år til at arbejde mod disse. 
 
Link til trinmålene: http://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faell...
 
Temaer i undervisningen
I løbet af året kommer eleverne primært til at arbejde med følgende emner:
 
Tal og algebra, herunder plus, minus og gange
Omsætning
Geometri
 
Undervisningsmateriale
 
Regnetimen for 3.
Sigma for 3. klasse
Talnokken(ekstra bog)
 
Undervisningsmetoder
 

Timen starter med tavleundervisning, hvor eleverne vil blive introduceret for de kommende opgaver.
Efterfølgende vil eleverne få arbejdsro til deres lektier.  
 
Lektier
 
Eleverne får en side for efter hver time. Dette gælder både, når vi arbejder med ”Regnetimen” og ”Sigma”.
 
Evaluering og kvalitetssikring

 
Eleverne får en test efter hver side med repetition
 
*Der tages forbehold for ændringer i løbet af året

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk