Årsplan religion 3.klasse

Mål for undervisningen:  
Fagets formål:

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.
Stk. 2.
Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser.
Stk. 3.
Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Temaer i undervisningen:

Vi vil arbejde med følgende emner:
”Gud”, guder og mennesker, påsken og Jesu død, symboler, død og begravelse, da danskerne blev kristne’”.

Undervisningsmateriale:

- Under samme himmel 3
- Kortfilm

Undervisningsmetoder:

Teksterne vil blive læst i fællesskab, derefter vil vi arbejde med spørgsmål. Der vil også blive brugt tid på debatter.

Andet:  
Lektier:

Der vil ikke være lektier.

Evaluering og kvalitetssikring:

Vil i løbet af året evaluere eleverne via spørgsmål og små opgaver.

Der vil blive taget forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk