Årsplan tysk 3. klasse

Mål for undervisningen:  
Fagets formål:

Vil påpege at tysk først er obligatorisk i folkeskolen fra 5.klasse
Formålet for tyskundervisningen er at eleverne skal blive mere bekendte med det tyske sprog. Eleverne skal udvide deres ordforråd samt lære; farverne, dyrene, mad, familie og højtider.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder: 

Eleverne skal lære at sige mindre sætninger, som vil kunne bruges i en dialog. Vi fortsætter med at fokusere på udtalelser og oplæsning.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Temaer i undervisningen: 

Igennem året vil eleverne blive præsenteret for en række forskellige temaer: ”Planetino”, ”Familien”, ”Mad og drikke”. 

Undervisningsmateriale: 

Vi vil bruge bogen ”Spielerisch 1”, ”Tamburin 1” og ”Planetino"

Ud over disse bøger skal eleverne producere små spil, sammen med mig, for at gøre leg til læring. Disse forskellige spil vil støtte deres sprogtilegnelse, samt ordforråd. Bøgerne vil styrke oplæsning og stavning.

Undervisningsmetoder:

Der vil blive brugt tavleundervisning. Dog vil der blive gjort plads til at eleverne kan arbejde sammen i mindre grupper. Undervisningen vil også bære præg af selvstændigt arbejde.

Andet:  
Lektier:

Lektiemængden vil ikke være stor, da sproget kan være en prøvelse. De fleste opgaver laver vi i fællesskab. Mindre opgaver kommer på tale, da vi er blevet mere bekendt med sproget.

Evaluering og kvalitetssikring:

Jeg vil evaluere eleverne i løbet af året. Dette vil blive gjort igennem lege, og små grammatik øvelser samt små samtaledialoger. 

Der vil blive taget forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk