Årsplan for dansk 4. klasse

Mål for undervisningen: 

 Fagets formål: 2. forløb – 3.-4. klasse.

Undervisningen skal lede frem mod:

”De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles og automatiseres. Læsning og skrivning betinger fortsat hinanden og skal udvikles i et tæt samspil. Der lægges vægt på, at eleverne mundtligt og skriftligt kan give udtryk for egne tanker og oplevelser. Arbejdet med it og elektroniske medier indgår naturligt i mange forskellige dansksammenhænge. ”

”Eleverne skal arbejde med at:
• øge ordforråd og begrebsverden
• artikulere tydeligt og bruge kropssprog i deres mundtlige udtryk
• samtale og fortælle i improviserede og indøvede situationer
• skabe sammenhæng mellem egne og andres spørgsmål og svar
• benytte forskellige læseteknikker som punktlæsning, skimming og nærlæsning
• udtrykke forståelse af det læste, fx gennem illustration, fortælling og i forskellige genrer
• søge forklaringer på ord og vendinger
• forberede og gennemføre oplæsning for andre
• finde bøger og andre tekster til egen læsning
• bruge ordbøger – trykte og elektroniske
• skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
• bruge computeren til redigering af egne tekster”
 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  

Undervisningsmaterialer:

Grundbøger for dette skoleår:

- Digtning og Dansk 4.klasse
- Skriv rigtigt 4
- Ny Skriftligt 4
- Stav 4
- Stavevejen 3

Ud over skolens materiale, skal vi også læse: ”Silke” af Bent Haller (til oktober 2015) samt ”Busters Verden” af Bjarne Reuter (til april 2016) + film. Disse skal udmunde i en boganmeldelse. 
I år skal eleverne lære ”Ugens Professor”. Eleverne skal arbejde med PowerPoint, da man i Ugens Professor skal fremlægge for hele klassen. (Eleverne vil modtage en dybere forklaring til august). Dette skal fremme elevernes selvstændighed, taleevner og danskfaglige færdigheder. Der vil også være små temauger, bla. ”Eventyruge” – Hvor eleverne skal arbejde med eventyrgenren og H.C. Andersen.

Der vil også være nogle klassearrangementer, heriblandt udflugter, klassefester m.m. (mere info følger.
 

Status og evalueringsformer:  Temaer i undervisningen: 

I undervisningen vil vi arbejde med følgende emner/temaer: ”Barn til voksen”, ”Venskab”, ”Eventyr” og ”Forskellighed”. 

Undervisningsmetoder:

Der vil være fast tavlegennemgang. Eleverne skal både arbejde selvstændigt og i grupper. Eleverne skal i år arbejde med megen analysearbejde, i de forskellige genrer. Undervisningen vil også bære præg af IT.
 

Andet:  

Lektier:

Lektiemængden vil naturligt stige en smule. Der vil være diktat en gang om ugen. Eleverne skal ydermere skaffe frilæsningsbøger (til brug i klassen).
Eleverne skal også aflevere 4 stile, samt 2 boganmeldelser.

Evaluering og kvalitetssikring:

Eleverne vil blive evalueret via diktaterne, afleveringerne, samt fremlæggelserne. Frem mod hver ferie vil eleverne modtage grammatikprøver.
Der bliver taget forbehold for ændringer.

 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk