Årsplan håndarbejde 4.klasse

Mål for undervisningen:  

Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Eleverne skal endvidere blive i stand til at forstå samspillet mellem idé, planlægning og udførelse samt udvikle færdighed i at fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi og derigennem opnå erfaring med idéudvikling og arbejdsprocesser.
Stk. 2.
Gennem udfordringer i designprocesser får eleverne mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og personligt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egne muligheder for at kunne tage stilling og handle samt erkende værdien ved æstetisk praktisk arbejde.
Stk. 3.
Gennem det skabende håndværksmæssige arbejde gøres eleverne fortrolige med historisk og nutidig materiel kultur, samt områder som arbejdsmiljø, miljø- og ressourcebevidsthed. Eleverne udvikler endvidere kompetencer i samarbejde, medbestemmelse og medansvar. Refleksion og dialog er bærende elementer i undervisningen.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Se venligst trinmålene i højre spalte.

Temaer i undervisningen

Vi vil arbejde med følgende:
•    Nålepude eget design
•    Knytning af armbånd/nøglering
•    Små julegaver / julesok
•    Filtdyr
•    Fra ide til design

Mål for undervisningen:

Årsplanen er udarbejdet på grundlag af fælles mål. Formålet med undervisningen er at eleverne får indsigt i og tilegner sig færdigheder og kundskaber inden for skabende og håndværksmæssig fremstilling. Desuden skal de tilegne sig relevante fagudtryk samt viden om materialer og redskaber.

Undervisningsmateriale

•    Papir
•    Sakse
•    Garn
•    Synåle
•    Sytråd
•    Filt
•    Skabeloner
•    Stof
 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  

Undervisningsmetoder

Undervisningen i håndarbejde foregår 2 timer hver uge i billedkunstlokalet. I undervisningen vil der blive brugt flere metoder, til at udvikle og fremhæve elevernes kreativitet.
For at skabe et overblik for eleverne, starter timerne med en fælles snak. Her introduceres nye emner og teknikker.
Timerne afsluttes med fælles oprydning, hvor alle hjælper hinanden til hele lokalet er ryddet og fejet.
Der vil være vekslen mellem:

•    klasseundervisning
•    gruppearbejde
•    Individuelt arbejde.
 

Status og evalueringsformer:  

Håndarbejde er et kreativt fag, hvor alle elever har deres individuelle kundskaber. Hver elev, kan bidrage, kreere noget kreativt og kunstnerisk. Derfor, vil jeg evaluere elevernes produkt, men også deres deltagelse i undervisningen.

Der er taget forbehold for ændringer i løbet af året.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk