Årsplan idræt 4.klasse

Mål for undervisningen:  

Fagets formål: 
” Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling”
”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
•    udføre enkle former for løb, spring og kast
•    kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå, løbe, hoppe, hinke, vende og dreje
•    bruge spænding og afspænding
•    udføre simple balancer og krydsfunktioner
•    deltage i og forstå enkle idrætslige lege
•    vise fortrolighed med bløde, hårde, faste og løse redskaber
•    udføre grundlæggende gymnastiske færdigheder i afsæt, svæv, landing, rulning, spring, vægtoverføring og forflytning samt vægt på armene
•    udføre enkle handlinger, først og fremmest kaste, gribe, sparke
•    aflevere og modtage med forskellige boldtyper
•    spille enkle boldspil med få regler
•    anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer
•    udtrykke forskellige figurer kropsligt
•    deltage i lege og leglignende opvarmningsformer
•    udføre enkle grundtrænings elemente
•    kende til kroppens reaktion på fysisk aktivitet
•    deltager i idrætsaktiviteter i uderummet.

Centrale kundskabs – og færdighedsområder:

Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination gennem idrætslige handleformer. I begyndelsen af forløbet vil der fortsat vær opmærksomhed på, at opnå sikkerhed i de motoriske færdigheder, fx træning af balance, kast og modtagning med forskellige boldtyper og rytmiske bevægelser i overensstemmelse med musikken. Undervejs i forløbet skal disse automatiserede færdigheder indgå som naturlige elementer i fysisk bevægelse. Der skal bruges tid på systematisk at øve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter, fx holdspil, leg, dans og opvarmning. Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres højt. For at tilgodese elevernes forskellige fysiske udviklingstrin skiftes der mellem forskellige aktiviteter, ligesom der arbejdes i varierende gruppestørrelser. Undervisningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne i stigende grad udvikler indsigt i og ansvar for egen rolle i forhold til fællesskabet. Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes forståelse for idrætskulturens mangfoldighed.
Skolen vil i løbet af året have et par dage hvor hele skolen har fokus på motion og kost. Ligeledes holder skolen
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  

Eleverne står i en rundkreds på boldbanen, når timen starter. Så de er klar til at modtage undervisning.
•    Samarbejdsøvelser
•    Dialog med eleverne om valg af forskellige lege
Fælles undervisningsforløb:  

Vi vil beskæftige os med følgende områder i løbet af året:
•    koordinationsøvelser
•    Boldbasis ( langbold, rundbold, fodbold, høvdingbold)
•    Atletik ( løb, spring og kast)
•    Grundlæggende samt rytmiske bevægelse ( hinke, hoppe, sparke, danse, træne balancen)
•    Nye og gamle fangelege/samarbejdslege
•    Afspænding og massage 

Undervisningsmaterialer:
•    Bolde
•    Boldredskaber
•    Tyndebånd
•    Sjippetorve
•    Klemmer
•    Kegler

Status og evalueringsformer:  

Eleverne står i en rundkreds på boldbanen, når timen starter. Så de er klar til at modtage undervisning.
•    Samarbejdsøvelser
•    Dialog med eleverne om valg af forskellige lege

Evaluering og kvalitetssikring: 
Jeg vil løbende have en dialog med eleverne om de forskellige aktiviteter de foretager sig.
Der er taget forbehold for ændringer i løbet af året.
Andet:  

Lektier:
Der er ingen lektier til dette fag. Men der forventes at man har en drikkedunk med.
 

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk