Årsplan for 4. klasse historie/kulturhistorie

Fagets formål:
Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse”.
”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
  • fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv.
  • relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
  • fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform
  • kende til hverdagen i andre kulturer
  • fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv
  • opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier/kilder
Temaer i undervisningen:
I løbet af skoleåret vil vi arbejde med følgende temaer: ”Barn til voksen”, ”Familien”, ”Ældre tid”, ”Vikingerne” og ”livsstil”.
 
Undervisningsmateriale:
Vi vil arbejde med:
Indblik og Udsyn 4. klasse
Hit med Historien 4. klasse (denne bog vil blive brugt i Kulturhistorie)
Andre bøger til kulturhistorie vil være i klassen og der vil blive arbejdet med hjemmesiden Historiefaget.dk
 
Undervisningsmetoder:
Undervisningen vil veksle mellem tavleundervisning, faglig læsning, gruppearbejde, besvarelse af arbejdsspørgsmål og projektarbejde. Alle elever bliver løbende hørt i teksterne. Vi vil bruge meget tid på at drage paralleller til nutiden og se på følgerne af forskellige historiske begivenheder. Ligeså snakker vi om årsagerne hertil. Herudover skal vi også se på kildekritik samt løse opgaver på nettet.
 
Lektier:
Lektier vil oftest bestå i, at der læses et antal sider i historiebogen. Derudover skal der arbejdes med skriftlige opgaver til grundbogen.
 
Evaluering og kvalitetssikring:
Iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen. Efter hvert emne vil der være en lille prøve.
Der tages forbehold for ændringer.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk