Årsplan for tysk 4.klasse

Mål for undervisningen:  

Fagets formål:

Vil påpege at tysk først er obligatorisk i folkeskolen fra 5. klasse.
Formålet for tyskundervisningen er at eleverne skal blive mere bekendte med det tyske sprog. Eleverne skal udvide deres ordforråd samt lære: ”Dyrene, mad, familie og højtider”. Ydermere skal eleverne presses ud i mindre samtaler, som vil støtte deres intersprog.
Eleverne skal lære at sige mindre sætninger, som vil kunne bruges i en dialog. Det skriftlige arbejde vil også blive øget.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer: 

 Temaer i undervisningen: 

Igennem året vil eleverne blive præsenteret for en række forskellige temaer, som: ”Familien”, ”Påske”, ”Jul”, ”Mad og drikke”, ”Hverdagsting”

Undervisningsmateriale: 

Vi vil bruge bogen ”Planetino 1” læsebog og arbejdsbog.
Bogen kan virke svær, derfor vil der blive arbejdet i fællesskab med denne bog. Bogen støtter sprogudviklingen, samt ordforråd.
Ud over denne bog skal eleverne lave samtale aktiviteter, sammen med mig. Disse forskellige aktiviteter vil støtte deres sprogtilegnelse, samt ordforråd. Der vil også blive brugt en del sange og små lytteøvelser, da sange er gode til at støtte indlæringen. 

Undervisningsmetoder:

Der vil blive brugt tavleundervisning. Dog vil der blive gjort plads til at eleverne kan arbejde sammen i mindre grupper.

Andet:  

Lektier:

Lektiemængden vil stige en lille smule. Der vil være lektier for. Dog laver vi de fleste opgaver i fællesskab. 

Evaluering og kvalitetssikring:

Jeg vil evaluere eleverne op til flere gange i løbet af året. Dette vil blive gjort via. lege, samt samtale. 

Der vil blive taget forbehold for ændringer

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk