Årsplan for geografi 5. klasse

Fagets formål

(da faget nu er en del af natur/teknik andvendes uddrag af formål for dette fag)

Eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. (Fælles Mål stk. 1)

Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur (og teknik), livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. (stk. 2)

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. (stk.3).

Trinmål efter 6. klassetrin

Den nære omverden

 • Sammenligne egne data og observation med en vejrudsigt. . .

 • Anvende kort, både ældre og nye til informationssøgning om områdets udvikling, herunder gøre sig tanker om, hvordan lokalområdet ændrer sig. . .

 

Den fjerne omverden

 • Sammenlige oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer. .

 • Sammenligne geografiske forhold og globale mønstre, der er karakteristiske for udvalgte regioner og andre verdensdele.

 • Kende udvalgte stednavne på regioner og lande i verden, herunder stednavne på verdens brændpunkter, kæmpebyer og verdenshavene.

 • Sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter.

 

Menneskets samspil med naturen

 • Redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand energi og transport.

 • Give eksempler på hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening.

 • Give eksempler på, hvordan ændring i anvendelsen af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker.

 • Anvende begrebet børedygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling.

 

Arbejdsmåder og tankegange

 • Formidle – mundtligt og skriftligt-egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og brug af forskellige medier.

Temaer i undervisningen

Tyskland, landet, naturen og teknologien

Island, vulkaner, vedvarende energi og livsbetingelser

Australien, urbefolkning, byer, landbrug og ørken

Vejr og klima

Mexico, urbefolkning, bønder, teknologiens indflydelse på livet

og lighed/ulighed

Japan et kultur og moderne industrisamfund

Undervisningsmateriale

GO3 Geografiforlaget

Atlasøvelser og Atlas

Supplerende materiale og opgaver fra opgavebog til Natur og Teknik. (Gyldendal)

Undervisningsmetoder

Læsning og opgaver hjemme og i klassen

Arbejde med Atlasøvelser

Lektier

Læsning og opgaver hjemme og i klassen.

 

Evaluering

Udvalgte opgaver om de forskellige emner, der løses i klassen.

Atlasøvelser

Der er taget udgangspunkt i Formål for faget Natur/Teknik, da biologi indgår i dette fag, Folkeskolens formålsparagraf samt trinmål for faget efter 6. klassetrin, Fælles mål 2009, faghæfte 13, Undervisningsministeriet.

Der tages forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk