Årsplan for historie 5. klasse

Mål for undervisningen:  

Fagets formål: 2. forløb – 5.-6. klasse:

”Der udvælges i 5. og 6. klasse læremidler, der gør det muligt for eleverne at udvikle deres evne til at undersøge, beskrive, sammenligne, problematisere, diskutere, fortolke og forklare.
Læremidlerne kan derfor omfatte: faktuelle og fiktive historiske fremstillinger og film, it-baserede materialer, herunder internettet, kildemateriale, historisk atlas og lærebøger. ”

”Undervisningen skal gøre det muligt for eleverne at

• fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Danmark
• fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk og forklare magtforholdene
• kunne påvise udenlandsk indflydelse på udviklingen i Danmark på det erhvervsmæssige og kulturelle områder
• gengive eksempler på dansk indflydelse i udlandet og karakterisere mødet mellem dansk og fremmed kultur
• beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i et samspil med verden udenfor
• formulere enkle historiske problemstillinger og diskutere forskellige tolkninger af fortiden”

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  

Temaer i undervisningen: 

I løbet af skoleåret skal eleverne lære om Middelalderen: Korstogene, Valdemar Sejr, Margrete den 1., kirke, straf, livet i middelalderen, pest, handel
Renæssancen: Konstantinopel, Nye tanker, Johan Gutenberg, Tyge Brahe, Columbus, Martin Luther, reformationen. 

Undervisningsmateriale: 

• Indblik og Udsyn 5.Klasse
• Hjemmesiden historiefaget.dk
• Tekster/ kopier m.m. 

Undervisningsmetoder:

Undervisningen vil bære præg af fælles gennemgang, samt temaforløb og fremlæggelser.

Andet:  Lektier:

Der vil forekomme lektier i form af fremlæggelser, samt læsning hjemme.

Evaluering og kvalitetssikring:

Der vil blive taget forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk