Årsplan for 5. klasse Natur/Teknik

Fagets formål
(uddrag)
Eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv (Fælles Mål stk.1).
 
Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser m.v. og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde (stk.2).
 
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed for miljøet som baggrund for engagement og handling (stk.3).
 

Trinmål efter 6.klassetrin

Den nære omverden
 • Kende forskel på det levende og ikke levende ud fra enkle kriterier.
 • Undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges sammen, blandes sammen eller brænder.
 • Kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb.
 • Beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb.
 
Den fjerne omverden
 • Redegøre for, hvorledes naturkatastrofer opstår og påvirker planter, dyr og menneskers levevilkår.
 • Redegøre for hovedtræk af solsystemets opbygning.
 • Redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling
 
Menneskets samspil med naturen
 • Redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport.
 • Give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening.
 • Kende til miljøproblemer lokalt og globalt.
 
Arbejdsmåder og tankegange
 • Formulering af spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser.
 • Planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver.
 • Formidle – mundtligt og skriftligt – egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og brug af forskellige medier.
 • Forstå og anvende grafisk information i form af enkle diagrammer og kurver.
 

Temaer i undervisningen

Havet
Salt
Universet
Børns levevilkår i et andet land
Naturkatastrofer
Vand
Kroppen
 

Undervisningsmateriale

Regnbuen 5, Geografforlaget samt opgaver dertil
Regnbuen 6, Geografforlaget samt film om universet
Supplerende materiale fra Planetariet, rummet.dk, EMU, læseraketten
 
 
Undervisningsmetode
 
Eksperimentel/undersøgende undervisning, tavleundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde.
 

Afleveringer/lektier

Læsning og opgaver hjemme og i klassen
 
Gruppearbejde med fremlæggelser ved emnerne:
universet, naturkatastrofer og kroppen
 

Evaluering

Opgaver der løses i klassen efter hvert afsluttet forløb samt fremlæggelser.
 
 
Der er taget udgangspunkt i Formål for faget Natur/teknik, Folkeskolens formålsparagraf samt trinmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin, Fælles mål 2009, Natur/teknik, faghæfte 13 samt Forenklede Fælles Mål 2014, Undervisningsministeriet.
 
Der tages forbehold for ændringer
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk