Årsplan for dansk 6.klasse

Mål for undervisningen:  

Fagets formål:

Fælles mål for dansk, 3.forløb. 5-6 klasse:
”Hovedvægten lægges på elevernes fortsatte arbejde med udvikling af ordforråd, begreber og danskfaglige færdigheder gennem oplevelse, udforskning, erfaring og begyndende analyse. De danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen. ”
• ”ordforråd og begrebsdannelse
• grammatiske begreber
• sprogets sammenhæng med kultur og litteratur
• elevernes individuelle og fælles mundtlige og skriftlige tekster, herunder fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, fortællinger, beskrivelser, redegørelser, referater, digte, drama, breve, anmeldelser og rapporter
• nyere og ældre danske og udenlandske fiktionstekster, fx romaner, noveller, eventyr, digte, myter og sagn, sange og salmer, børne- og ungdomslitteratur
• dansk litteraturs kanon
• litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre og tema
• ikke-fiktive tekster, fx aviser og fagblade, fagbøger, brugsanvisninger, opskrifter
• andre udtryksformer, fx drama, billeder, lyd, film, dokumentarfilm, tegninger, præsentationer og computerspil
• notater, dagbog og logbog”

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  Undervisningsmaterialer:

Grundbøger for dette skoleår:

- Digtning og Dansk 6.klasse
- Skriv rigtigt 6
- Ny Skriftligt 6
- Stav 6
- Stavevejen 5

Ud over skolens materiale, skal vi også læse: ”Drengen i den blå pyjamas” af John Boyne (til september 2015) og ”Skammerens Datter” af Lene Kaaberbøl (til februar 2016) + filmen. 
Der bliver også planlagt udflugter (mere info følger) – Heriblandt lejrskoleophold på Bornholm – Gudhjem Feriepark. Turen til Bornholm vil udmunde i et projekt, med dagbogsskrivning, videoer og fremlæggelser.
Der vil også være klassearrangementer (mere info følger) – Fester m. m.
Igen i år vil der være ”Ugens Professor”. I år skal eleverne fremlægge i grupper (Hvilket betyder, at eleverne skal fremlægge 2 gange i løbet af året). Den ene fremlæggelse bliver selvvalgt, den anden vil være danskfaglig. (Eleverne vil modtage dybere forklaring). Eleverne skal også producere små film.

Status og evalueringsformer:  

Temaer i undervisningen: 
I undervisningen vil vi arbejde med følgende emner/temaer: ”Ungdom”, ”Kærlighed”, ”Barn til voksen”, ”Fantasy”, ”Venskab” og ”Forskellighed”. 

Undervisningsmetoder:

I år vil der være ekstra fokus på selvstændighed, deriblandt fremlæggelser. Der vil stadig være fælles gennemgang på tavlen, men undervisningen vil bære præg af IT. Gruppearbejde og selvstændigt arbejde vil være lige fordelt.

Andet: 

 Lektier:

Der vil fortsat være cirka en diktat om ugen. Dertil vil der være skriftlige afleveringer/ boganmeldelser. Lektiemængden vil igen stige en smule.
Eleverne skal i løbet af året aflevere 2 boganmeldelser + 5 stile. 
Jeg vil igen påpege, at eleverne skal læse en form for litteratur derhjemme i mindst 20 minutter. Eleverne skal selv sørge for frilæsningsbøger til klassen.

Evaluering og kvalitetssikring:

Jeg vil evaluere eleverne igennem diktater, fremlæggelser samt afleveringer. Eleverne vil modtage evaluerende prøver op til hver ferie. Til sommer er der igen årsprøver. 
Der bliver taget forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk