Årsplan for fysik-kemi 6. klasse

Fagets formål

(da faget nu er en del af natur/teknik andvendes uddrag af formål for dette fag)

Eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. (Fælles Mål stk. 1)

Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til at samarbejde. (stk. 2)

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. (stk.3).

 

Trinmål efter 6. klassetrin

Den nære omverden

  • Undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug.

  • Kende til, at alt stof i verden består af et begrænset antal grundstoffer og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen, hydrogen og jern.

  • Undersøge og beskrive hverdagsfænomener, herunder elektricitet og magnetisme.

 

Den fjerne omverden

  • Gøre rede for hovedtræk af solsystemets opbygning.

Menneskets samspil med naturen

  • Redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand energi og transport.

  • Kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelsen af vedvarende energi.

Arbejdsmåder og tankegange

  • Formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser.

  • Planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver.

  • Designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for deres form, funktion og hensigt.

Temaer i undervisningen

Luft og vand

Syre og Base i husholdningen og levnedsmidler

Tilstandsformer

Elektricitet og energiforsyning

Magnetisme

Lufttryk og vejret

Tyngdekraft

Jordens plads i universet

Undervisningsmateriale

Luft og Vand, Fysikbog fra Gyldendal

Vi og vores omverden, Fysikbog fra Gyldendal

Øvelser i elektricitet og magnetisme.

Supplerende materiale og opgaver fra opgavebog til Natur og Teknik. (Gyldendal)

Undervisningsmetoder

Læsning og opgaver hjemme og i klassen

Praktiske øvelser i fysiklokalet.

 

Lektier

Læsning og opgaver hjemme og i klassen.

 

Evaluering

Udvalgte opgaver om de forskellige emner, der løses i klassen.

Der er taget udgangspunkt i Formål for faget Natur/Teknik, da biologi indgår i dette fag, Folkeskolens formålsparagraf samt trinmål for faget efter 6. klassetrin, Fælles mål 2009, faghæfte 13, Undervisningsministeriet.

Der tages forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk