Årsplan geografi 6. klasse

Fagets formål

(da faget nu er en del af natur/teknik andvendes uddrag af formål for dette fag)

Eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur (og teknik), livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. (stk. 2)

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. (stk.3).

 

Trinmål efter 6. klassetrin

 

 

Den nære omverden

 • Gøre rede for fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne.. . .

 • Kende og beskrive lokalområdet ved hjælp af kort og kunne anvende den viden i andre sammenhænge .

 

Den fjerne omverden

 • Anskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som regionale og globale mønstre. .

 • Sammenligne geografiske forhold og globale mønstre, der er karakteristiske for udvalgte regioner i andre verdensdele.

 • Sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter.

 

Menneskets samspil med naturen

 • Redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand energi og transport.

 • Vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt.

 • Kende begrebet bæredygtighed og kunne redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker

   

Arbejdsmåder og tankegange

 

 • Formidle – mundtligt og skriftligt-egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og brug af forskellige medier.

 • Forholde sig kritisk til informationer på nettet.

   

 

Temaer i undervisningen

2015 målene.

Livet i de fattige Lande

Ud fra beskrivelse af forhold i Nicaragua, Uganda, Vietnam og

Kina gennemgås en række aktuelle problemstillinger.

Undervisningsmateriale

Mød verden (Melone) og opgaver hertil

Atlasøvelser og Atlas

Supplerende materiale og opgaver fra opgavebog til Natur og Teknik. (Gyldendal)

Undervisningsmetoder

En del tavleundervisning og diskussion om udvalgte emner fra bogen.

Læsning og opgaver hjemme og i klassen

Arbejde med Atlasøvelser

Projektarbejde

 

Lektier

Læsning og opgaver hjemme og i klassen.

 

 

Evaluering

 

Udvalgte opgaver om de forskellige emner, der løses i klassen.

Projektarbejde

Atlasøvelser

 

Der tages forbehold for ændringer.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk