Årsplan for religion 6.klasse

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Se venligst  højre spalte under Fælles mål.
 
Temaer i undervisningen
Elsker - elsker ikke?
Moderne folketro
Bøn
Hvad vil det sige at ofre?
Reformationen
Myter og dommedag
 
Undervisningsmateriale
Eleverne skal i 6. klasse arbejde med bogen Liv og Religion.
 
Undervisningsmetoder
Undervisningen (1 time pr. uge) vil veksle mellem tavleundervisning, faglig læsning, klassediskussioner, gruppearbejde, opgaveløsning, projektarbejde og visning af film.
 
Lektier
Lektier vil oftest bestå i, at der læses et antal sider i Liv og Religion. Derudover skal der arbejdes med skriftlige opgaver til grundbogen.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen. Efter hvert emne vil der være en lille prøve.
 
Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes. 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk