Årsplan for tysk 6.klasse

Fagets formål
Vi følger undervisningsministeriets mål - se venligst højre margin.
 
Temaer i undervisningen
Vi tager udgangspunkt i Eine Brücke 1. De temaer, der præsenteres, er blandt andet Præsentation, telefonsamtaler, Bestilling af hotelværelser, postkort, Ferie, Tog, Sport og Fritid, Årstider, Familie, , Mad, Skole, Tøj, Søskende, Transportformer, Dyr og Sommerferien.
 
Undervisningsmateriale
Eine Brücke 1
Grammatikhæfte: Øvehæfte 1
 
Undervisningsmetoder
De grammatiske emner præsenteres og gennemgås ved tavlen. Eleverne foreslår selv løsningerne. Herefter løser de selv de resterende grammatikopgaver. Læreren går rundt og hjælper, hvor det er nødvendigt. Læreren gennemgår øvelsen ved tavlen. Eleverne tjekker og lærer retter. Der vil også være kreative indlæringsformer.
 
I arbejdet med tekster vil der være oplæsning efter eleverne har hørt teksten. Læreren læser teksten igennem, eleverne gentager. De øver udtale og teksten oversættes mundtligt og/eller skriftligt. Nye ord, temaer, faste vendinger og udtaleregler skrives på tavlen. Det skrives ned i hæftet for bedre at huske dem.
 
Ved tekstgennemgang vægtes det, at eleven anvender gætteteknik samt bruger glosehjælp i opslagsbøger. Efter den skriftlige tekstbearbejdning bearbejdes den mundtligt ved spørge-/svarteknik fra lærer-elev og elev-elev. Her vil der være relevant partner- og gruppearbejde, hvor man går i dybden med selve temaet. Markerer man ikke løbende, vil man blive spurgt. Det er vigtigt, at man taler meget og ikke er bange for at udtrykke sig på sproget.
 
Der vil være rollespil og korte oplæg.
 
Computere vil blive anvendt i så stort et omfang som muligt blandt andet til informationssøgning, skrivning af tyske tekster og ved oplæg.
 
Lektier og foreløbig arbejdsplan
Lektiemængden vil være moderat.  Grammatikken vil blive gennemgået sammen med eleverne i skolen. Det er vigtigt, at eleven kan anvende den tillærte grammatik i tekststykker.
 
Tysk er fordelt på tre lektioner ugentlig. En lektion er afsat til grammatikgennemgang. To lektioner er afsat til tekstgennemgang. Det forventes, at eleverne møder velforberedt til timen og har arbejdet med sin tekst, da det ellers vil blive vanskeligt at følge med pensum og tale med i timen. Der vil være rollespil og kreative indlæringsformer.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Udover den løbende dialog vil der være skrivning af korte tekster. Der vil være en skriftlig prøve til juni, hvor man skriver en kort tekst med øvehæftet som hjælp til grammatikken.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk