7. klasse

Faget regning bliver på dette klassetrin ændret radikalt i sit indhold. Derfor har vi ændret betegnelsen til regning/matematik.

Foruden geometri kommer eleverne til at arbejde med en lang række discipliner inden for algebraen. Pensum omfatter også handelsregning – både rentesregning og beregninger omkring værdipa-pirer.

Stavetræning fortsættes naturligvis.

I faget fysik arbejdes med en lang række nye begreber og forhold i naturen. Det vil føre for vidt her at komme ind på alle emner, der behandles; men generelt arbejdes der med alle de grundlæggende begreber i fysikken.

I dette fag møder eleverne en lang række nye udtryk, og tillige lærer de nødvendigheden af den præcise og entydige udtryksform.

Endelig indfører vi som nævnt et helt nyt fag: samfundsfag. .

Faget/orienteringen er vigtig: især i et samfund, som det nutidige, hvor alting ændrer sig særdeles hurtigt, og hvor det, der var rigtigt i dag –  er gammeldags i morgen.

Årsplaner

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk