Årsplan for biologi 7. klasse

Fagets formål

Se venligst fællesmål i højre spalte

Centrale kundskabs-

og færdighedsområder

Se venligst de nye forenklede fællesmål

Temaer i undervisningen

Ferskvand og livet i søer og åer

Savanner og græsstepper

Landbrug og biavl

Kroppen, motion samt sex og samliv

Cellen og små dyr og planter

Brug af vilde dyr og planter

Undervisningsmateriale

Bios A (gyldendal)

samt opgaver til bogens emner.

Biologi-tjek.dk

Undervisningsmetoder

Her vil blive anvendt en del tavleundervisning, diskussion med eleverne og skriftlige opgaver til emnerne.

Evt. feltarbejde omkring livet i vandløb og eskursion til et landbrug, hvis det er muligt.

En eller to projektopgaver i samarbejde med fysik-kemi

Lektier

Læsning af tekster i lærebogen og skriftlige opgaver, der ikke nås i klassen.

Evaluering og kvalitetssikring

Opgaver i klassen til de enkelte emner og testopgaver på biologi-tjek.dk

Projektopgaver

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk