Årsplan dansk 7.klasse

Fagets formål
Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.
Stk. 2.
Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.
Stk. 3.
Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Bemærk venligst, at referencen er slutmål efter 9. klasse, således at klassen i løbet af de næste tre år arbejder mod disse. Se venligst Fælles Mål 2009 samt Forenklede Fælles Mål 2014 i højre spalte.
 
Temaer i undervisningen Fra Digtning og Dansk arbejdes med forfatterskabet Cecil Bødker, billedbeskrivelse og genren science fiction.
Eleverne arbejder også med referatet, kommentaren, rapporten, dispositionen og perioden Romantikken.
 
Undervisningsmaterialer Sprogbrugsarbejdet tager udgangspunkt i Skriv rigtigtSlut Finale og Gys ikke over tegnsætningen. For at øve stavning bruges Stav 7 og Stavevejen. Til det litterære arbejde benyttes Digtning og Dansk for 7. klasse og Læsebogen for 7. skoleår. Herudover skal klassen læse 2 romaner og andre litterære undervisningsmaterialer vil blive inddraget i perioder.
Stiløvelser, mundtlige fremstillingsopgaver, sprogtilegnelse, m.m. tages bl.a. fra Ny Skriftlig for 7.
 
Undervisningsmetoder Undervisningen i sprogbrug vil fortrinsvis være tavleundervisning, mens arbejdet med litteratur ofte vil tage form af diskussioner såvel i grupper som i plenum. Til projektarbejde og i forbindelse med fremlæggelser vil eleverne naturligvis gøre brug af computere. Cooperative Learning inddrages.
 
Lektier Eleverne vil typisk have skriftlige øvelser i sprogbrug (grammatik og tegnsætning), en diktat og læsning for ugentligt. Eleverne opfordres til at læse hjemme hver dag i mindst 20 minutter. Der vil jævnligt skulle afleveres en stil, og periodisk vil der skulle forberedes en mundtlig fremlæggelse.
 
Evaluering og kvalitetssikring Der vil løbende blive testet i retstavning. Opgaver og undervisningsiagttagelse vil også blive brugt i en løbende evaluering. Der gives en årsprøve i slutningen af året.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk