Årsplan for geografi 7. klasse

Fagets formål

Se venligst trin- og slutmål 

Centrale kundskaber og færdighedsområder

Se venligst trin- og slutmål under Fælles mål.

Temaer i undervisningen

Globale sammenhænge, energi, EU, økonomi, den rige verden, Egypten, Mexico, verdens befolkning, klimaændringer og vejret. Kortlæsning og atlasøvelser.

Undervisningsmateriale

Geotoper 1 (geografforlaget) med øvelser og Geotopnet

Vejret (gyldendal)

Verden er skæv (gyldendal)

Geografi-tjek.dk

Undervisningsmetoder

Klasseundervisning med skriftlige og praktiske opgaver i kortlæsning og i forskellige emner omkring opgaverne til bogen.

Diskussion om udvalgte emner og inddragelse af artikler fra aviser, som de skal forholde sig kritisk til.

Hjemmeopgaver, hvor de ikke nås i klassen, opgaver på geografi-tjek og gruppearbejde omkring særlige emner med fremlæggelse.

 

Lektier

Læsning i lærebogen og udleverede kopier.

Skriftlige opgaver, hvis de ikke nås i klassen til lærebogen og enkelte ekstraopgaver til indlæring af paratviden om landegeografi.

Projektarbejde alene og sammen med biologi og fysik-kemi. .

 

Evaluering og kvalitetssikring

Fremlæggelse af projektarbejde

Skriftlige opgaver i klassen og testopgaver på geografi-tjek.dk

De skriftlige opgaver i geotop-arbejdshæftet

 

Der tages forbehold for ændringer

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk