Årsplan for 7. klasse idræt

Fagets formål
 
Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.
Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 
Se venligst nedenstående link
 
Link
 
Temaer i undervisningen
 
Vi kommer til at beskæftige os med følgende områder indenfor idræt:
  • Boldspil
  • Leg og læring
  • Sundhed
 
Undervisningsmetoder

Vi starter op med lidt opvarmning. Herefter begynder vi på aktiviteterne – alt efter tiden og vejret vil vi stræbe efter 1-3 forskellige aktiviteter for hver gang.
 

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk