7. klasse årsplan samfundsfag

Fagets formål
Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.
Stk. 2.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem, at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.
Stk. 3.
Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kender og i praksis respekterer samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Se venligst trin- og slutmål i højre spalte under Fælles mål.
 
Temaer i undervisningen
Klassen skal arbejde med følgende temaer:
Hvorfor er jeg, som jeg er?
Hvad skal vi med familien?
Forbrydelse og straf
Kultur og nationalitet
Mediernes magt
Uddannelse og arbejde
Sådan hænger økonomien sammen.
 
Undervisningsmateriale
Som grundbog bruger vi: ”Samfundsstudier”, af Ebbe Foged, Kim Mølgaard Nielsen og Palle Roslyng-Jensen. I nær tilknytning til grundbogen anvendes et kopisæt med forskelligartede opgaver. Derudover skal klassen se film, høre lydoptagelser samt arbejde med kilder fra internettet og medierne.
 
Undervisningsmetoder
Undervisningen (2 timer pr. uge) vil veksle imellem læreroplæg, faglig læsning, gruppearbejde, klassediskussioner, mundtlige fremlæggelser samt besvarelse af arbejdsspørgsmål. Endvidere vil IT blive integreret i faget efter behov.
 
Lektier
Lektier vil oftest bestå i, at der læses et antal sider i grundbogen. I den forbindelse skal der tages noter til det læste. Oftest vil klassesamtalerne om teksterne tage udgangspunkt i elevernes egne noter. Eleverne vil desuden få kopiark for hjemme. Eleverne skal forberede mundtlige fremlæggelser.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen Alle elever vil desuden blive vurderet ud fra mundtlige fremlæggelser, elevoplæg, hjemmearbejde samt løbende tests.
 
Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk