Årsplan for biologi 8. klasse

Fagets formål

Se venligst de nye forenklede fællesmål i højre spalte

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Se venligst trinmål i højre spalte

Temaer i undervisningen

Danske naturtyper (skoven, klit og hav m.m)

Cellen, artskendskab og systematik

Plantebælter og dyr og planters tilpasning hertil

Kroppen, kost og ernæring

Sex og samliv

Rusmidler

Undervisningsmateriale

Ny biologi 1 og 2 (Gyldendal) samt arbejdshæfter hertil

Bios B samt opgaver hertil

biologi-tjek.dk

Undervisningsmetoder

Klasseundervisning med masser af skriftlige opgaver dels i arbejdshæfter, dels kopierede og dels på nettet.

Enkelte forsøg til påvisning af forskellige levnedsmidler i samarbejde med fysik-kemi.

Opgaver på nettet

Prljektarbejde om udvalgte emner i samarbejde med fysik-kemi

Lektier

En del læsning, hvor der skal tages notater og skriftlige opgaver, hvis de ikke nås i timerne.

Evaluering og kvalitetssikring

Skriftlige opgaver i de gennemgåede emner i klassen,

Testopgaver på biologi-tjek og fremlæggelse af projektopgaver

 

Ret til ændringer forbeholdes

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk