8. klasse årsplan dansk

Fagets formål
Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.
Stk. 2.
Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.
Stk. 3.
Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Venligst se Fælles mål 2009 samt Forenklede Fælles Mål 2014 i højre spalte.
 
Temaer i undervisningen
Eleverne skal arbejde med retskrivning, skriftlig fremstilling, tekstanalyse og læsning. Eleverne vil i årets løb komme til at arbejde med flg. emner, begreber og genrer: Romantikken som litteraturhistorisk periode, genren eventyr; temaet kærlighed; Billedanalyse; Det folkelige gennembrud som litteraturhistorisk periode; Romanlæsning herunder Det forsømte forår; Noveller; Digte; Filmanalyse – vi skal bl.a. se filmene Kundskabens Træ samt Det forsømte forår.  
 
Undervisningsmateriale
Eleverne skal arbejde med følgende bøger: Digtning og Dansk, Slut Finale 2, Skriv Rigtigt, Ny Skriftlig for ottende, Sæt Skrivespor og Stav 8. Klassen skal derudover have læseprøver, diktater, træne skriftlig fremstilling samt arbejde med synopse.
 
Undervisningsmetoder
Arbejdet med dansk grammatik tager udgangspunkt i bøgerne Slut Finale. Ny Skriftlig for ottende, Stav 8 og Skriv Rigtigt.  Klassen skal arbejde og stifte bekendtskab med genrer, forfattere og litterære perioder. Undervisningen varierer mellem tavleundervisning, individuelt skriftligt arbejde, gruppe- og plenumsdiskussioner samt projektarbejde, hvor eleverne gør brug af computere.
 
Lektier
Det ugentlige arbejde vil fortrinsvis bestå af grammatikøvelser, diktater og læsning. Stile skal afleveres hver måned. Periodisk skal der forberedes en mundtlig fremlæggelse. Eleverne vil desuden blive introduceret til arbejdet med synopser.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Eleverne vil løbende blive testet i retstavning og læsning. Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen vil også blive brugt i en løbende evaluering. Eleverne skal op til to terminsprøver og en årsprøve.
 
Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes. 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk