Årsplan for engelsk 8. klasse

Fagets formål
 
Vi følger undervisningsministeriets trinmål.  Se venligst fællesmål 2009, trinmål og formål i højre margin.
 
Temaer i undervisningen
 
Vi tager udgangspunkt i ”Pit Stop# 8” og vi supplerer efter behov med ”The new choice reader for 9.” De temaer, der præsenteres, er blandt andet Fame, Brain Power, Fear Factor, Cyber Me, Challenges og New York.
 
Undervisningsmateriale
 
Læsning: Pit Stop 8 og Reader for niende
Grammatikhæfte: Øvehæfte 2 og Workbook
 
 
Undervisningsmetoder
 
De grammatiske emner præsenteres og gennemgås ved tavlen. Eleverne foreslår selv løsningerne. Herefter løser de selv de resterende grammatikopgaver. Læreren går rundt og hjælper, hvor det er nødvendigt.
 
I arbejdet med tekster vil der være oplæsning, efter eleverne har hørt teksten. De øver udtale og teksten oversættes mundtligt og/eller skriftligt. Nye ord, temaer og faste vendinger skrives på tavlen. Det skrives ned i hæftet for bedre at huske dem.
Ved tekstgennemgang vægtes det, at eleven anvender gætteteknik samt bruger glosehjælp i opslagsbøger. Efter den skriftlige tekstbearbejdning bearbejdes den mundtligt ved spørge-/svarteknik fra lærer-elev og elev-elev. Her vil der være relevant partner- og gruppearbejde, hvor man går i dybden med selve temaet. I år vil man også begynde at flette samfundsforhold ind og lægge vægt på, at man kan forklare sin egen holdning til et emne. Markerer man ikke løbende, vil man blive spurgt.
Der vil blive flere oplæg og eleverne vil lave en disposition, som de kan fremlægge ud fra.  De skal kunne være med til at debattere nationale og internationale samfundsemner på et fornuftigt plan, hvorfor de skal følge med i, hvad der sker rundt om i verden.
Computere vil blive anvendt i så stort et omfang som muligt blandt andet til informationssøgning, skrivning af engelske tekster og ved oplæg.
 
 
Lektier og foreløbig arbejdsplan
 
Lektiemængden vil være middel/over middel.  Dette er til nødvendigt for at kunne følge med niveauet i 8. klasse. Grammatikken vil være sværere i år. Det meste vil blive gennemgået sammen med eleverne i skolen. Det er vigtigt, at eleven kan anvende den tillærte grammatik i tekststykker.
Engelsk er fordelt på fire lektioner ugentlig. To lektioner er afsat til grammatikgennemgang. To lektioner er afsat til tekstgennemgang. Det forventes, at eleverne møder velforberedt til timen og har arbejdet med sin tekst, da det ellers vil blive vanskeligt at følge med pensum og tale med i timen.
 
Evaluering og kvalitetssikring
 
Udover den løbende dialog vil der være skrivning af korte tekster. Der modtages karakter for såvel stile som mundtlige fremlæggelser. I 8. klasse opdeles karakteren i en mundtlig og skriftlig. Man skal være opmærksom på store forskelle i niveau.
Der vil være to terminsprøver samt en mundtlig årsprøve. Terminsprøverne består af en 9. klasses afgangsprøve fra et tidligere år. Der gives én karakter baseret på en lytteøvelse, læseprøve, grammatik og fri skriftlig fremstilling. Der rettes efter ministeriets rettenøgle. Terminsprøvekarakteren kommer til at stå for sig i karakterbogen og influerer hverken positivt eller negativt på standpunkts-karaktererne. Årsprøven vil gennemføres som en 9. klasse mundtlig afgangseksamen. Dette er således god eksamenstræning.
 
 Der tages forbehold for eventuelle ændringer.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk