Årsplan for geografi 8.klasse

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Se venligst forrige side
 
Temaer i undervisningen
Naturgenopretning, Real Madrid, Geologi og Mineraler, Det geologiske kredsløb, menneskeskabte katastrofer, Kina, klimaændringer, aluminium, analyse af et land.
 
Undervisningsmateriale
Geotoper 3 samt tilhørende arbejdshæfte
Geotop-net (Geografiforlaget)
Geografi-tjek
Atlasøvelser
 
Undervisningsmetoder
Undervisningen (2 timer pr. uge) vil veksle mellem tavleundervisning, faglig læsning, gruppearbejde, besvarelse af arbejdsspørgsmål, projektarbejde og visning af film. Vi vil bruge meget tid på at forstå begreber og sammenhænge. Vi vil læse siderne, tale om sammenhænge og cyklus, skrive nye tema-ord op på tavle og forklare dem for hinanden med eksempler.  Vi deltager i Naturens Dag. IT vil blive inddragetl. Der vil være en del oplæg.
 
Lektier
Lektier vil oftest bestå i, at der læses et antal sider i bogen. Der skrives nye begreber og ord ned. Derudover skal der arbejdes med skriftlige opgaver i arbejdshæftet. Lektiemængden vil være moderat.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen. Efter hvert emne vil der være en lille prøve blandt andet på Geografi-tjek.
 
Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes. 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk