Årsplan for 8. klasse idræt

 

Fagets formål

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.
 
Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.
 
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

 
Se venligst nedenstående link
 
Link:
 

Temaer i undervisningen

Vi kommer til at beskæftige os med følgende områder indenfor idræt:
 
  • Redskabsgymnastik
  • Dans og udtryk
  • Kropsbasis
  • Boldbasis og boldspil
  • Løb, spring og kast
  • Fysisk træning
 

Undervisningsmetoder

Fremgangsmåden afhænger alt efter om vi befinder os på skolen eller i en hal. Men vi vil stræbe efter at starte op med lidt opvarmning. Herefter begynder vi på aktiviteten og vil til sidst slutte af med udstrækning.
 
Eleverne skal desuden også arbejde i grupper, hvor de bl.a. sammen skal opbygge et opvarmningsprogram, udstrækningsprogram, opstille og finde på nye lege/spil og koordinere bevægelse til musik.
 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk