Årsplan for 8.klasse Matematik

Fagets formål
Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.
Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.
Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Se trinmålene ved højre spalte.
 
 
Temaer i undervisningen
 • Algebra og ligninger
 • Pythagoras
 • Koordinatsystemet
 • Brøker
 • Sandsynlighedsregning
 • Geometri
 • Perspektivisk tegning
 • Penge
 • Vækst
 • Statistik
 • Rumfang
 • Omsætning  
 
Undervisningsmateriale
 
Vi skal arbejde med matematik bogen, Sigma 8
 
Eleverne skal lave ca.4 stk. problemregninger og 1 – 2 prøve sæt og ca. 12 færdighedsregninger.
 
 
Undervisningsmetoder

I undervisningen vil der blive brugt flere metoder, til at udvikle og fremhæve elevernes matematiske kompetencer. Hermed, vil disse metoder blive brugt; tavlen, IT, samarbejde i grupper, individuel arbejde og test.

 
Evaluering og kvalitetssikring
 
Eleverne vil blive testet løbende.
 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk