Årsplan for tysk 8.klasse

Fagets formål
Se venligst forrige side
 
Temaer i undervisningen
Vi tager udgangspunkt i Du Bist Dran 2, Textbuch og Schülerguide. De temaer, der præsenteres, er blandt andet Medier, Kroppen, Kriminalitet, Udvalg af tyske byer, Unge, Konfirmation, Kultur, Indvandring, Rygning, Fritid
 
Undervisningsmateriale
Du Bist Dran 2, Textbuch og Schülerguide
Grammatikhæfte: Øvehæfte 2 og Fod på Grammatikken
 
Undervisningsmetoder
De grammatiske emner præsenteres og gennemgås ved tavlen. Eleverne foreslår selv løsningerne. Herefter løser de selv de resterende grammatikopgaver.
 
I arbejdet med tekster vil der være oplæsning efter eleverne har hørt teksten. De øver udtale og teksten oversættes mundtligt og/eller skriftligt. Nye ord, temaer og faste vendinger skrives på tavlen. Det skrives ned i hæftet for bedre at huske dem.
Ved tekstgennemgang vægtes det, at eleven anvender gætteteknik samt bruger glosehjælp i opslagsbøger. Efter den skriftlige tekstbearbejdning bearbejdes den mundtligt ved spørge-/svarteknik fra lærer-elev og elev-elev. Her vil der være relevant partner- og gruppearbejde, hvor man går i dybden med selve temaet
Der vil blive flere oplæg og eleverne vil lave en disposition, som de kan fremlægge ud fra. 
Computere vil blive anvendt i så stort et omfang som muligt blandt andet til informationssøgning, skrivning af tyske tekster og ved oplæg.  Der vil være partner- og gruppearbejde i et vist omfang.
 
Lektier og foreløbig arbejdsplan
Lektiemængden vil være middel.  Grammatikken vil være sværere i år. Det meste vil blive gennemgået sammen med eleverne i skolen. Det er vigtigt, at eleven kan anvende den tillærte grammatik i tekststykker.
Tysk er fordelt på tre lektioner ugentlig. En lektion er afsat til grammatikgennemgang. To lektioner er afsat til tekstgennemgang.
 
Evaluering og kvalitetssikring
Udover den løbende dialog vil der være skrivning af korte tekster. Der modtages en mundtlig og skriftlig karakter.  Der vil være en skriftlig prøve ved juletid og til juni, hvor man skriver en kort tekst med øvehæftet som hjælp til grammatikken.
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk