9. klasse

9. klasse er i det store og hele pensummæssigt en udbygning af det stof, der blev gennemgået i 8. klasse. Sværhedsgraden er naturligvis større.

Der er stadigvæk samfundsfag på skemaet; men nu bruges det også til erhvervsorientering. Eleverne skal nu til at tage nogle vigtige beslutninger omkring deres fremtid og dermed om deres videre uddannelse.

Vi tror, de igennem en grundig forberedelse kan undgå at træffe nogle fejldispositioner. Samtidig synes eleverne at det er spændende. Som tidligere nævnt i dette materiale kommer der ikke nye fag til i 9. klasse. Det er en eksamens- klasse, og det er vigtigt, at eleverne her kan koncentrere sig om at udbygge deres viden i de kendte fag, så de dels kan klare de krav, eksamen stiller til dem – og hvad langt vigtigere er, at de kan klare de krav, den videregående uddannelse stiller til dem, efter at undervisningspligten er ophørt.

Vi fører eleverne op i fagene kristendomskundskab og historie til afgangsprøven.

Årsplaner

Karaktergennemsnit

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse

  • 2015/2016 : 74 % af vores elever er fortsat på en ungdomsuddannelse

 

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk