Årsplan for biologi 9.klasse

Fagets formål

Se venligst nye forenklede fællesmål på forrige side

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Se venligst trinmål under de nye forenklede fællesmål på forrige side

Temaer i undervisningen

Biologiske kredsløb

Anvendelse af biologiske og kemiske metoder til bestemmelse af vandløbs miljøtilstand og forurening.

Mennesker og natur

Klima, drikkevand og forurening (fællestema med fysik og geografi)

Naturbevaring og naturgenopretning

Livets udvikling

Bioteknologierne herunder gensplejsning

Muskler og doping

Undervisningsmateriale

Ny biologi 3 og 4 med arbejdshæfter (Gyldendal)

BIOS B og C med opgaver (Gyldendal)

Biologi-tjek.dk

Projektopgaver fælles med geografi og fysik-kemi

Undervisningsmetoder

Der bruges forskellige metoder afhængig af emnet.

Tavleundervisning til nogle emner kombineret med opgaver i klassen og hjemme.

Forsøg hvor muligt fælles med fysik/kemi

Feltarbejde en dag omkring vand

Netbaserede opgaver og testopgaver og projektarbejde.

Lektier

Læsestof i lærebøgerne og opgaver både i arbejdshæfterne og ekstraopgaver.

Skrivearbejde i forbindelse med projektarbejde

Evaluering og kvalitetssikring

Løsning af gamle eksamensopgaver

Testopgaver fra nettet (biologi-tjek) og udleverede opgaver

Fremlægning af gruppearbejde i forbindelse med fællestema med fysik og geografi.

Terminsprøver

Ret til ændringer forbeholdes.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk