9.klasse årsplan dansk

Fagets formål
Se venligst forrige side
 
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Se venligst slutmålene på forrige side
 
Temaer i undervisningen
Eleverne arbejder med en række genrer, forfattere, litterære perioder og skønlitterære temaer.  Eleverne skal desuden læse 2 romaner.
 
Undervisningsmateriale
Undervisningen i litteratur tager udgangspunkt i Kanon 9 og Digtning og Dansk for 9.  Der vil skulle læses en roman i løbet af skoleåret, og der suppleres også med noveller fra forskellige kilder.  Til det skriftlige arbejde bruges Slut Finale, Opgaver og øvelser i retskrivningsregler og Sæt Skrivespor. Eleverne får løbende retskrivnings- og læseprøver.
 
Undervisningsmetoder
 Undervisningen varierer mellem tavleundervisning, individuelt skriftligt arbejde, gruppe- og plenumsdiskussioner, mundtlige fremlæggelser samt projektarbejde, hvor eleverne gør brug af computere.
 
Lektier
 Det ugentlige arbejde vil fortrinsvis bestå af grammatikøvelser, analyse og læsning af såvel skønlitterære tekster som baggrundsinformation.  Stile og/eller synopser skal afleveres hver måned.  Der er to terminsprøver i løbet af året.
 
Evaluering og kvalitetssikring
 Eleverne vil løbende blive testet i retstavning og læsning. Daglig iagttagelse af elevernes deltagelse i undervisningen og herunder individuelle mundtlige fremlæggelser vil også blive brugt i en løbende evaluering. De skriftlige afgangsprøver er i maj mens de mundtlige ligger i juni.
 
 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk