9. klasse årsplan engelsk

Fagets formål

Se venligst forrige side

Temaer i undervisningen

Vi tager udgangspunkt i Reader for Tiende og  Pit Stop 9. Temaerne vil være: Rights, Crime, Terrorism and Issues in Sports.

Undervisningsmateriale

Læsning: Pit Stop 9, Reader for Tiende og andet udvalgt materiale 

Grammatik: Øvehæfte 3 og Workbook

Undervisningsmetoder

De grammatiske emner præsenteres og gennemgås ved tavlen, hvis nødvendigt. Eleverne foreslår selv løsningerne. Herefter løser de selv de resterende grammatikopgaver. Læreren går rundt og hjælper, hvor det er nødvendigt.

I arbejdet med tekster vil der være oplæsning. Eleverne hører teksten på CD. De øver udtale og teksten oversættes mundtligt og/eller skriftligt. Nye ord, temaer og faste vendinger skrives i hæfte. Der er forberedt egen holdning, så man er klar til debat.

Ved tekstgennemgang vægtes det, at eleven anvender gætteteknik samt bruger glosehjælp i opslagsbøger. Efter den skriftlige tekstbearbejdning bearbejdes den mundtligt ved spørge-/svarteknik fra lærer-elev og elev-elev. Her vil der være relevant partner- og gruppearbejde, hvor man går i dybden med selve temaet. Også i år er samfundsforhold en stor del af pensum, og der lægges vægt på, at man kan forklare sin egen holdning til et emne. Markerer man ikke løbende, vil man blive spurgt.

Der vil blive flere oplæg og eleverne vil lave en disposition, som de kan fremlægge ud fra.  De skal kunne være med til at debattere nationale og internationale samfundsemner på et fornuftigt plan, hvorfor de skal følge med i, hvad der sker rundt om i verden.

Computere vil blive anvendt i så stort et omfang som muligt blandt andet til informationssøgning, skrivning af engelske tekster og ved oplæg.

Lektier og foreløbig arbejdsplan

Der forudsættes stor grad af selvstændighed og evne til at strukturere sin tid og opgaver. Det er nødvendigt at være forberedt. Grammatikken vil være sværere i år. Der forudsættes, at man har tilegnet sig det grundstof, der er blevet gennemgået i grundskolen. Det er vigtigt, at eleven kan anvende den tillærte grammatik.

Engelsk er fordelt på fire lektioner ugentlig.. Det forventes, at eleverne møder velforberedt til timen og har arbejdet med sin tekst, da det ellers vil blive vanskeligt at følge med pensum og tale med i timen.

Evaluering og kvalitetssikring

Udover den løbende dialog vil der være skrivning af korte tekster. Der modtages karakter for såvel stile som mundtlige fremlæggelser. I 9. klasse er karakteren opdelt i en mundtlig og skriftlig. Man skal være opmærksom på store forskelle i niveau.

Der vil være to terminsprøver. Terminsprøverne består af en 9. klasses afgangsprøve fra et tidligere år. Der gives en karakter baseret på en lytteøvelse, læseprøve, grammatik og fri skriftlig fremstilling. Der rettes efter ministeriets rettenøgle. Terminsprøvekarakteren kommer til at stå for sig i karakterbogen.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk