Årsplan for fysik-kemi 9.klasse

Fagets formål

Se venligst de nye forenklede fællesmål i højre spalte

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Se venligst nye forenklede fællesmål i høje spalte

Temaer i undervisningen

Syrer, baser og salte.

Anvendelse i landbruget og forurening med næringssalte (fælles med biologi).

Metaller og elektrolyse

Magnetisme og samfundets elforsyning og alternativ energi

Atomer og stråling

Kalk og mørtel, danske råvarer og industriprodukter

Alkoholer, næringsstoffer og emulgatorer i husholdningen og industrien

Undervisningsmateriale

Prisma 9(Alinea)

Samfundets elforsning (temahæfte fra Gyldendal)

Atomer og stråling (temahæfte fra Gyldendal)

Kemisk produktion og forurening (temahæfte fra Gyldendal)

Fysik og kemi for 9. Klasse

Kopierede fysikopgaver til lærerbøgerne

 

 

Undervisningsmetoder

Undervisningen foregår i vidt omfang gennem udførelse af egne eksperimenter, som der samles op på og skrives journal over.

Tavleundervisning i teorien til forsøgene.

Masser af emneopgaver i klassen og hjemme

Træningsopgaver og testopgaver på fysik-kemi-tjek.dk

Projektopgaver over et fællestema med biologi og geografi.

Eskursioner

 

Lektier

En del læsestof. Hjemmeopgaver til forståelse af pensum.

Opgaver på nettet. 2-3 projektopgaver som gruppearbejde fælles med geografi og biologi. .

 

Evaluering og kvalitetssikring

Opgaver i de afsluttede emner i klassen.

Testopgaver fra internettet

Fremlæggelse af gruppearbejde

Journaler/rapporter over forsøgene

Ret til ændringer forbeholdes.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk